VIDEO PILIHAN

Thursday, October 20, 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN


FALSAFAH PENDIDIKAN KESIHATAN

  1. Pendidikan Kesihatan adalah pendidikan untuk kesihatan, bukan hanya pengetahuan tantang kesihatan.
  2. PK bukan semata-mata untuk menyembuh, mengurang atau mencegah penyakit malah untuk mencapai keadaan fizikal, mental dan sosial yang optimum untuk individu, keluarga da komuniti.
  3. Program PK seharusnya menggalakkan dan memudahkan aplikasi pengetahuan kesihatan untuk meningkatkan amalan gaya hidup sihat sepanjang hayat.
  4. Individu perlu fahamdan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman PK agar dapat mengamalkan gaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat.
  5. Individu perlu bersedia menyesuaikan diri dengan cabaran perubahan persekitaran dan sosial.

No comments:

Post a Comment