VIDEO PILIHAN

PROFIL


NORIZAN BINTI HUSSEIN
(D20102041420)

upsinorizan@gmail.com

GROUP E-LEARNING: EL-A07


FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI