VIDEO PILIHAN

Thursday, October 20, 2011

PENGENALAN


DEFINISI KESIHATAN

WHO – Kesihatan adalah suatu yang sempurna dari segi fizikal, mental san social dan bukan hanya sekadar tiada penyakit atau cacat cedera sahaja.

Kesihatan adalah kualiti hidup yang melibatkan social, emosi, mental, spiritual dan kecerdasan biological individu hasil daripada aptasi individu terhadap persekitaran. (Dubos R. 1968)


KESIHATAN SECARA MENYELURUH
  • Kesihatan Fizikal
  • Kesihatan Sosial
  • Kesihatan Mental
  • Kesihatan Emosi
  • Kesihatan Persekitaran
  • Kesihatan RohaniPendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan,  memupuk sikap positif  terhadap kesihatan,  dan mengamalkan gaya hidup sihat.


Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat.  Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan, pengalaman dan amalan yang meliputi:

  • Penglibatan murid secara penghayatan ilmu
  • Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat
  • Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran

No comments:

Post a Comment